تلوزیون فارسی یورونیوز EuroNews (فرانسه)راه اندازی شد

شبکه تلویزیونی یورو نیوز که در گذشته وعده داده بود زبان فارسی را به زبان های تلویزیونش اضافه خواهد کرد ، از چند ساعت قبل به وعده خود عمل کرد و زبان فارسی را به زبان های دیگر تلویزیونش اضافه کرد.هم اکنون بخش فارسی این شبکه خبری بصورت آزمایشی شروع بکار کرده است.زبان پارسی دهمین زبان شبکه تلویزیونی یورو نیوز می باشد.شبکه تلویزیونی یورو نیوز از رسانه های متعلق به اتحادیه اروپا است که هم اکنون برنامه های خبری اش را به زبان انگلیسی پخش می کند .در حال حاضر بینندگان این تلویزیون می توانند برنامه های خبری این شبکه را به زبان 9 کشور اروپائی مشاهده کنند .با استفاده از دکمه “Audio یا Language” که روی ریموت کنترل رسیورها متداول است می توانید زبان یورونیوز را به زبان پارسی تغیر دهید
فرکانس دقیق 12597 H 3/4 27500
وارد کردن کد تصویر و صدا بصورت دستی می توانید یورو نیوز فارسی را دریافت کنید.
کد صدا و تصویر Euro News جهت تنظیم زبان فارسی در فرکانس 12597 ماهواره هاتبرد 6 بدین قرار می باشد:
Video PID: 2221 Audio PID: 2240 PCR PID: 2221
بعد از وارد کردن و انتخاب زبان فارسی یک بوق ممتد میشنوید صبر کنید تا یه خانوم بیاد به زبان فارسی یه توضیح کوتاهی بده

http://persian.euronews.net