گوگل: وب‌گردی کنید تا کار خیری انجام داده باشید!

گوگل به تازگی در یک حرکت جالب، این امکان را به شما می‌دهد که همین باز کردن ساده برگه‌ها توسط شما، اسباب انجام یک کار نیکو را فراهم آورد!
قضیه از این قرار است که گوگل، برای مروگر کروم، افزونه‌ای معرفی کرده است که تعداد برگه‌های باز شده در هر روز را شمارش می‌کند و بر اساس تعداد برگه‌های باز شده، مبلغی به سازمان‌های خیریه کمک می‌کند.

جالب است که تا به حال، از همین طریق، بیش از یک میلیون دلار کمک از سوی گوگل برای پنج نهاد زیر فرستاده شده است:
- انجام واکسیناسیون توسط پزشکان بدون مرز
- کاشت درخت، توسط  یک سازمان محافظت از جنگل‌ها
- کمک به تأمین آب بهداشتی برای مردم
- انتشار و توزیع کتاب و احداث سرپناه توسط دو نهاد خیریه دیگر
اگر مبلغی هم به کاربر، بابت باز کردن برگه می‌دادند، چیز بدی نمی‌شد!!
برای شرکت در این برنامه فقط یک روز دیگر فرصت دارید. شما باید:

- افزونه مربوطه را نصب کنید.


- وب‌گردی‌تان را بکنید.
- در انتهای روز روی آیکون افزونه کلیک کنید، تا ببینید که چند برگه در طول روز باز کرده‌اید. شما خواهید توانست که انتخاب کنید، کمکتان صرف کدام یک از پنج کار بالا شود.
منبع: Official Google Blog