سایت خبرگزاری مشانیوز (حامیان و ظاهرا منتقدان و طرفداران مهندس مشایی) راه اندازی شد شد

این سایت كه تمام مواضع رحیم مشایی را مطرح می‌كند به طرح دیدگاه طرفداران و منتقدان خود در قالب‌هایی جدا می‌پردازد.
سایت " مشانیوز" به نشانی http://www.mashanews.com كه رحیم مشایی رییس دفتر رییس‌جمهوری اختصاص دارد، كار خود را آغاز كرد.

این سایت كه تمام مواضع رحیم مشایی را مطرح می‌كند به طرح دیدگاه طرفداران و منتقدان خود در قالب‌هایی جدا می‌پردازد.


شخصی که در جامعه امروزی و در متن مردم هر روز به حامیانش افزاوده میشود و در بین برخی خواص تندرو دشمنانی پیدا میکند به همراه جبهه ای متشکل از احزاب عدالتخواه حامی احمدی نژاد تصمیم به ساخت خبرگزاری برای مقابله با سرکوبها و ترور شخصیت ها ساختند

آیا رئیس جمهور ملی گرا و روشنفکر آینده ایران خواهد بود ؟

خدا داند و بس

مشانیوز
http://www.mashanews.com


این هم  یکی از وبلاگهای حامیان مشایی
http://edalatorefah.parsiblog.com

مهندس مشایی عزیز شخصا دوستت دارم